REGLAMENT CHALLENGE SALOU

En cada prova s’aplicaran les normes esportives pròpies de la federació corresponent, sent el següent un resum bàsic dels aspectes que usualment generen més dubtes:

 • El neoprè no podrà utilitzar-se per damunt de 23º i serà obligatori per sota de 16º. Es opcional entre ambdues temperatures de l’aigua.
 • Està permès nadar amb el dorsal sempre i quan estigui per sota del neoprè, sinó està prohibit.
 • Està permès nadar amb camals de compressió per sota del neoprè.
 • En el àrea de transició, la bicicleta haurà de deixar-se sola, es a dir, sense cap element separat de la mateixa al terra. El material que necessiti el participant haurà de deixar-se a les bosses de transició destinades (ulleres, casc, etc.)
 • Únicament està permès deixar les sabatilles de ciclisme sempre i quan estiguin ficades als pedals sense tocar el terra, tant en la transició natació – ciclisme, com en la ciclisme – carrera a peu.
 • Sempre que hi hagi contacte amb la bicicleta es obligatori portar el casc ficat i lligat.
 • Es obligatori deixar la bicicleta i les bosses de transició durant l’horari del check-in. El dia de la prova es podrà accedir a la bicicleta i a les bosses de transició fins les 07:50.
 • No està permès l’ajuda en averies mecàniques, entregar recanvis ni eines en el sector de bicicleta.
 • El fet de retallar trams del sector de bicicleta comportarà la desqualificació directe.
 • No està permès seguir a cap participant amb cap vehicle, bicicleta, patins, o a peu en cap dels trams.
 • L’ajuda externa de qualsevol tipus esta prohibida excepte en el avituallament de running, lloc on es podrà fer entrega de gels, barretes, etc.
 • L’entrega d’aquest avituallament personalitzat haurà de realitzar-se a través d’un familiar, amic o l’entrenador/a. Si es fa en qualsevol altre zona, l’atleta quedarà desqualificat automàticament.
 • Es obligatori portar el dorsal sempre de manera visible. En la part posterior durant el sector de bicicleta i en la part davantera en la carrera a peu.
 • Els relleus han de passar-se el chip i el dorsal com testimoni i han d’esperar a que arribi el seu company dins de la zona de transició.
 • Una falta de respecte cap a els jutges o algun membre de l’organització provocarà la desqualificació de l’atleta.
 • No està permès l’ús d’auriculars, mòbils, càmeres i altres objectes en cap tram de la prova.
 • Es obligatori portar el chip al turmell durant tota la prova i tornar-lo al realitzar el check-out.

La inscripció aquesta prova suposa l’acceptació explicita del present reglament i cada un dels seus articles.

 

La inscripció és personal, intransferible i solament es vàlida per a la edició 2021.

PREUS, INSCRIPCIONS, CANVIS I DEVOLUCIONS

 • No s’admeten canvis de modalitat ni canvis d’un participant per un altre o d’un membre d’un club por un altre del mateix equip o club sota cap suposat.
 • L’assegurança de cancel·lació/devolució solament pot contractar-se en el moment de formalitzar la inscripció; dóna dret al reintegrament del 100% de l’import a excepció de les despeses de gestió i la quantitat de l’assegurança.
 • Les anul·lacions/cancel·lacione poden o han de fer-se per escrit fins tres setmanes abans de la prova (el tercer dilluns anterior a la prova). En cas de no fer-se dins aquest termini, sota cap concepte tenen dret a la devolució de cap import.
 • Les anul·lacions sense assegurança de devolució efectuades fins tres setmanes abans de la prova tenen dret al 50% de devolució de l’import excloent les despeses de gestió.
 • No s’admeten canvis d’un prova per un altre ni per la següent edició.
 • Els participants NO FEDERATS EN TRIATLÓ hauran d’afegir l’assegurança d’accidents per la prova per 10€ en el moment de la inscripció, tant en la modalitat individual com per relleus (cada no federat una assegurança).
 • Les anul·lacions o modificacions dels recorreguts o d’alguna de les seves parts provocades per causes alienes a l’organització, no suposen en cap cas la devolució de l’import de la inscripció.
 • Davant factors meteorològics o força major que impliquin la modificació de part o de la totalitat d’algun dels trams de la prova, l’organització té dret a plantejar una prova alternativa sobre  un altre distancia i altres recorreguts en funció de les circumstàncies (aquatló, duatló, carrera a peu, etc.). En cap d’aquestes casos l’esdeveniment quedarà posposat a un altre data, ni suposarà el reemborsament de l’import de la inscripció del participant.

ANTIDRAFTING

Durant el tram de ciclisme està prohibit el drafting o “anar a roda” sent motiu de penalització per part dels jutges. Per el control d’aquesta norma, l’organització disposa dels següents mitjans:

Sortida Hora Casquet Start Modalidat
1 8:00 Or PRO Men Middle Distance
2 8:10 Plata PRO Women Middle Distance
3 8:40 Vermell Age Group Men < 45 Middle Distance
4 8:45 Verd Age Group Men > 45 Middle Distance
5 8:50 Rosa Age Group Women Middle Distance
6 9:00 Blanc Relays Middle Distance Relay
7 9:00 Blanc Totes i tots Short Distance
 • Sortides.
 • Jutges en moto.
 • Jutges en punts fixos.
 • Sistema de càmeres fixes i mòbils per desqualificacions desprès del anàlisis posterior.

Per drafting s’entén el fet de situar-se a menys de 20 metres (categoria PRO) i 12 metres (categoria Grups d’Edat) per darrere d’un altre competidor o a menys de 2 metres lateralment. Un triatleta pot envair la zona de drafting únicament per avançar el triatleta que el precedeix. Per efectuar aquesta maniobra hi ha un temps màxim de 25 segons i, si passat aquest temps l’avançament no s’ha produït, s’estarà infringint la norma. Un triatleta pot entrar a la zona de drafting d’un altre triatleta, subjecte a la decisió dels jutges i oficials, en les següents circumstàncies:

 • Si avança abans de 25 segons.
 • Per raons de seguretat i circumstàncies de l’circuit.
 • En un avituallament.
 • A l’entrada o sortida de l’àrea de transició.
 • En girs pronunciats.
 • Altres raons de seguretat determinades pels jutges i oficials com ara el pas d’un vehicle d’emergència pel recorregut de ciclisme.

Un triatleta que és aconseguit ha d’abandonar immediatament la zona de drafting del triatleta que li està avançant un cop ha estat depassat per aquest.

La penalització per infringir aquesta norma suposa una amonestació amb targeta BLAU, el que comporta una parada obligatòria de 5 MINUTS a la següent zona de PENAL BOX (zona de transició). Cada participant penalitzat serà informat durant la prova per part dels jutges i és la seva obligació complir amb els 5 MINUTS de penalització. La no realització d’aquesta parada obligatòria suposarà la desqualificació del participant.

També es penalitzarà amb targeta BLAU si el triatleta tira escombraries o qualsevol objecte fora de les zones habilitades per a això, és a dir, a la zona de l’avituallament de el sector de ciclisme.

Amonestacions:

 • Targeta blava = penalització 5m
 • Targeta groga = penalització 5m (2 amonestacions equivalen a una targeta vermella i per tant la desqualificació directa)
 • Targeta vermella = desqualificat

CIRCULACIÓ I CIVISME

L’ús esportiu de les carreteres i carrers es una circumstància excepcional. Per això es imprescindible que els participants utilitzin el costat dret de la calçada quan no hi hagi res que ho impedeixi amb el fi de prevenir qualsevol incident i que col·laborin amb el personal auxiliar i els policies situats en els recorreguts.

El personal auxiliar i la señalizació dels recorreguts informen de per on transcorre la prova, però es obligació dels participants conèixer quins són els diferents circuits de la prova. Està PROHIBIT tirar qualsevol envàs o bidó de ciclisme fora de les àrees destinades a ell en els avituallaments. Els jutges penalitzaran aquesta infracció amb 5 minuts de parada al Penalty box més proper.

RELLEUS

 • La participació por per relleus poden ser en equips masculins, femenins o mixtos de 2 o 3 components.
 • Cada equip tindrà un casquet, un xip i un dorsal.
 • El testimoni s’entregarà donant el dorsal i el xip del company.
 • Des de l’inici de la competició fins creuar la linea de meta, el xip ha de portar-lo el membre de l’equip que estigui competint; sempre al turmell, per lo que el relleu es passa entregant el xip al company.
 • La recollida de dorsals i el check-in podrà realitzar-se per un sol component de l’equip, sempre i quan mostri d’identificació.
  • DORSALS: DNI (original, fotocopia, fotografia al telèfono) dels components de l’equip (en la seva totalidat), i en cas de ser federat també s’haurà d’acreditar.
  • CHECK IN: material identificatiu com: bicicleta amb dorsal, casc amb etiquetes, casquet, dorsal, polsera i xip.
 • L’accés a la zona de transició dels components de cada equip podrà fer-se per l’extrem de la sortida a carrera a peu mostrant la polsera identificativa al personal de control i hauran d’esperar el relleu a la zona habilitada per la seva bicicleta dins de la zona.

TEMPS DE TALL 

01:10:00 SWIM
05:15:00 SWIM + T1 + BIKE
08:30:00 SWIM + T1 + BIKE + T2 + RUN

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Segons estableix el RGPDUE (Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea) i la Llei 34/2002 de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònico (LSSIC), garanteix al participant que CHALLENGE SPAIN S.L (CIF: B55229975) com entitat organizadora és conscient e informa que:

 • Totes les dades de carácter personal de caràcter personal facilitats per la persona inscrita en la prova mitjan els formularis pertinents a la web, seran incorporats automàticament a una BBDD exclusivament utilitzada per CHALLENGE SPAIN SL.
 • L’objectiu d’aquesta BBDD, el qual es tractat de forma confidencial, es administrar les dades de la prova realitzada, tals com resultats, fotografies, vídeos i enquestes. Aquestes últimes, proporcionaran dades estadístiques e informació per millorar en edicions anteriors.
 • Mitjançant el formulari d’inscripció, el participant autoritza de forma expressa la cessió de les seves dades personals per rebre informació, publicitat, serveis, promocions i noticies dels esdeveniments per CHALLENGE SPAIN SL o de qualsevol dels seus patrocinadors.
 • Aquestes autoritzacions poden ser revocables en qualsevol moment sense caràcter retroactiu. El que significa, que qualsevol participant por cancel·lar el consentiment de dades i exercir els seus drets d’accés, rectificació, anul·lació i oposició, dirigint-se a CHALLENGE SPAIN SL ubicada en el POLÍGON DE L’ALBA, AVDA VILAFORTUNY num.23 – NAVE 4, 43480 VILA-SECA (TARRAGONA).